วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

คลีนิคนมแม่

โปรโมชั่น ครบ 1 ปี รับของแจกฟรี
http://kasidit-herbal.blogspot.com1.โรงพยาบาลศิริราช (คลินิกนมแม่)
ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.02-419-7000 ต่อ 5994-5
โทรสาร.02-418-2560
สมุนไพรอยู่ไฟ

2.โรงพยาบาลรามาธิบดี (คลินิกนมแม่)
270 ถนนพระราม 6 ซอยสูติกรรมพิเศษ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-201-1616,02-201-1626
โทรสาร.02-354-7265,02-201-1061
สมุนไพรอยู่ไฟ

3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (คลินิกนมแม่)
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร.02-256-5282
โทรสาร.0-2256-4560
สมุนไพรอยู่ไฟ

4.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (คลินิกนมแม่)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร. 02-926-9604-5,02-926-9199
โทรสาร.02-926-9333
สมุนไพรอยู่ไฟ

5.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (คลินิกนมแม่)
67 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก แขวงองครักษ์ เขตองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทร.037-395-085 ต่อ 10804-10805
โทรสาร.037-395-087
สมุนไพรอยู่ไฟ

6.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (คลินิกนมแม่)
ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กทม 10400
โทร.02-354-7600-28 ต่อ 94044
โทรสาร.02-354-7630
สมุนไพรอยู่ไฟ

7.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล (คลินิกนมแม่)
ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300
โทร.0-2244-3000 ต่อ ห้องฝากครรภ์
สมุนไพรอยู่ไฟ

8.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (คลินิกนมแม่)
เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองถนน อำเภอสายไหม กทม. 10220
โทร.02-534-7721-3
โทรสาร.02-994-6974
สมุนไพรอยู่ไฟ

9.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (คลินิกนมแม่)
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร.039-324-975ต่อ3454,039-311-511
โทรสาร.039-311-511
สมุนไพรอยู่ไฟ

10.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คลินิกนมแม่ ชั้น 3 อาคารบุญสมมาร์ติน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-946-799 เวลา 08.00 น. - 20.00 น.
สมุนไพรอยู่ไฟ

11.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (คลินิกนมแม่)
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.075-340-250
โทรสาร. 075-343-066
สมุนไพรอยู่ไฟ

12.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ (คลินิกนมแม่)
34/40 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10220
โทร.02-574-5000-9 ต่อ 8210
โทรสาร.0-25744856
สมุนไพรอยู่ไฟ

13.โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (คลินิกนมแม่)
71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร.02-618-6201, 02-618-6200
โทรสาร. 02-272-2084
สมุนไพรอยู่ไฟ

14.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (คลินิกนมแม่)
203 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-712-235-9
โทรสาร.056-722-091ต่อ 840,309
สมุนไพรอยู่ไฟ

15.โรงพยาบาลบ้านโป่ง (คลินิกนมแม่)
ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทร. 032-222-836-39
โทรสาร.032-211-766
สมุนไพรอยู่ไฟ

16.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (คลินิกนมแม่)
เลขที่ 8 ถนนตก แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.10120
โทร.02-291-0036,02-289-1153-4 ต่อ 3320
โทรสาร.02-291-0176
สมุนไพรอยู่ไฟ

17.Bangkok Nursing Home Hospital (BNH)(คลินิกนมแม่)
เลขที่9/1 ซอยคอนแวน ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-632-0550ต่อ1521-3
โทรสาร.02-632-0573
สมุนไพรอยู่ไฟ

18.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (คลินิกนมแม่)
ถนนตากสิน อำเภอธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร.02-468-0116-20
สมุนไพรอยู่ไฟ

19.คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(คลินิกนมแม่)
144 หมู่ 7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร.034-229-487
สมุนไพรอยู่ไฟ

20.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(คลินิกนมแม่)
ถนนรามคำแหง24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร.02-300-4543,02-300-4553
สมุนไพรอยู่ไฟ

21.ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(คลินิกนมแม่)123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.043-202-222-41
โทรสาร.043-202-557
เว็บไซต. http://www.kku.ac.th/
สมุนไพรอยู่ไฟ

22.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลินิกนมแม่)
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร.043-202-222-41
โทรสาร.043-202-557
เว็บไซต. http://www.kku.ac.th/
สมุนไพรอยู่ไฟ

23.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (คลินิกนมแม่)
ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-533-9050-2
สมุนไพรอยู่ไฟ

24.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
(คลินิกนมแม่)99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร.02-926-9999
สมุนไพรอยู่ไฟ

25.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน(คลินิกนมแม่)
124 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.02-634-0560-79
สมุนไพรอยู่ไฟ

26.โรงพยาบาลธนบุรี 1(คลินิกนมแม่)
34/1 ถนนอิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700
โทร.02-412-0020
สมุนไพรอยู่ไฟ

27.โรงพยาบาลสมิติเวช(คลินิกนมแม่)
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-711-8000, 02-392-0011 ต่อ ศูนย์สุขภาพสตรี หรือแผนกทารกแรกเกิด
โทรสาร.0-23911290
สมุนไพรอยู่ไฟ

28.โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ (คลินิกนมแม่)
215 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.02-675-5000 ต่อ 10230
โทรสาร.0-22114933
สมุนไพรอยู่ไฟ

29.โรงพยาบาลพระรามเก้า(คลินิกนมแม่)
99 ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง กทม.
โทร.02-248-8020
โทรสาร.02-248-8018
สมุนไพรอยู่ไฟ

30.โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล (คลินิกนมแม่)
90/102 หมู่4 ซอยเสนานิคม แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230
โทร.02-271-0227
สมุนไพรอยู่ไฟ

31.โรงพยาบาลปัตตานี(คลินิกนมแม่)
เลขที่ 2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร.073-323-411-5ต่อ115
โทรสาร.073-331-021
สมุนไพรอยู่ไฟ

32.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา(คลินิกนมแม่)
ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร.034-511-233ต่อ6600-01
สมุนไพรอยู่ไฟ

33.โรงพยาบาลปทุมธานี(คลินิกนมแม่)
ถนนปทุม-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.02-581-5733
สมุนไพรอยู่ไฟ

34.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา(คลินิกนมแม่)
เลขที่ 46/1 หมู่4 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร.035-211-888ต่อ540
สมุนไพรอยู่ไฟ

35.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (สูติกรรมหลังคลอด)(คลินิกนมแม่)
เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-411-064ต่อ457
สมุนไพรอยู่ไฟ

36.โรงพยาบาลตากสิน(คลินิกนมแม่)
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600
โทร.02-437-0123ต่อ1214
สมุนไพรอยู่ไฟ

37.โรงพยาบาลตราด(คลินิกนมแม่)
108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร.039-511-040ต่อ540
สมุนไพรอยู่ไฟ

38.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 (คลินิกนมแม่)
เลขที่ 429 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร.032-337-509,032-310-368-71ต่อ2212
สมุนไพรอยู่ไฟ

39.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี (คลินิกนมแม่)
ณ ศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-322-157-9ต่อ1418
สมุนไพรอยู่ไฟ

40.โรงพยาบาลกลาง(คลินิกนมแม่)
514 ถนนหลวง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-221-6141
สมุนไพรอยู่ไฟ

41.โรงพยาบาลราชวิถี(คลินิกนมแม่)
2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-248-3213 - 4
สมุนไพรอยู่ไฟ

42.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ(คลินิกนมแม่)
39 หมู่4 ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-429-3574-81
สมุนไพรอยู่ไฟ

43.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี(คลินิกนมแม่)
109 หมู่5 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-517-4270-9 ต่อ แผนกสายสัมพันธ์แม่-ลูก
สมุนไพรอยู่ไฟ

44.โรงพยาบาลหนองจอก(คลินิกนมแม่)
48 หมู่2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร.02-988-4097-8, 02-543-1307, 02-543-1150
สมุนไพรอยู่ไฟ

45.โรงพยาบาลเลิดสิน(คลินิกนมแม่)
190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โืีทร.02-353-9799
สมุนไพรอยู่ไฟ

46.โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (คลินิกนมแม่)
190/15 หมู่ 1 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร.02-326-9995, 02-326-7711, 02-326-7232
สมุนไพรอยู่ไฟ

47.โ่รงพยาบาลภูมิพล (คลินิกนมแม่)
โทร.02-534-7723
สมุนไพรอยู่ไฟ

48.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (คลีนิคนมแม่)
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-256-5274, 02-256-5282
สมุนไพรอยู่ไฟ

49.โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ (คลินิกนมแม่)
โทร.053-210-122 ต่อ 5710
สมุนไพรอยู่ไฟ

50.ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ(คลินิกนมแม่)
โทร.02-521-3064, 02-521-3066
สมุนไพรอยู่ไฟ

51.ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี(คลินิกนมแม่)
โทร.036-300-830-32
สมุนไพรอยู่ไฟ

52.ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี(คลินิกนมแม่)
โทร.038-786-974-7
สมุนไพรอยู่ไฟ

53.ศูนย์อนาัมัยที่4 ราชบุรี(คลินิกนมแม่)
โทร.032-337-509
สมุนไพรอยู่ไฟ

54.ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา(คลินิกนมแม่)
โทร.044-291-677
สมุนไพรอยู่ไฟ

55.ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น(คลินิกนมแม่)
โทร.043-243-210
สมุนไพรอยู่ไฟ

56.ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (คลินิกนมแม่)
โทร.045-288-586
สมุนไพรอยู่ไฟ

57.ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์(คลินิกนมแม่)
โทร.056-255-451
สมุนไพรอยู่ไฟ

58.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก(คลินิกนมแม่)
โทร.055-299-280
สมุนไพรอยู่ไฟ

59.ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่(คลินิกนมแม่)
โทร.053-276-856
สมุนไพรอยู่ไฟ

60.ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช(คลินิกนมแม่)
โทร.075-399-460
สมุนไพรอยู่ไฟ

61.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา(คลินิกนมแม่)
โทร.073-214-200
สมุนไพรอยู่ไฟ

62.คลินิคนมแม่ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(คลินิกนมแม่)
222 ถนนพิศษฐพยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร.077-553-334 โทรสาร.077-501-716
สมุนไพรอยู่ไฟ

63.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ (คลินิกนมแม่)
109/1 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันยาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-540-6519 โทรสาร.02-540-6517
สมุนไพรอยู่ไฟ

64.วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์(คลินิกนมแม่)
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทร.02-244-3530 ต่อ 8213,8214
สมุนไพรอยู่ไฟ

65.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (คลินิกนมแม่)
1873 พระราม 4 ปทุมวัน กทม. 10330
โทร.02-256-4092,02-693-6969 โทรสาร.02-256-4090
สมุนไพรอยู่ไฟ

66.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (คลีนิคนมแม่)
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร.02-354-8333-43
สมุนไพรอยู่ไฟ

67.คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(คลินิกนมแม่)
18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทร.02-312-6300 ต่อ 1235 โทรสาร.02-312-6230
สมุนไพรอยู่ไฟ

68.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท(คลินิกนมแม่)
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร.036-266-170 โทรสาร.036-267-047
สมุนไพรอยู่ไฟ

69.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ(คลินิกนมแม่)
2/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร.02-247-2566 ต่อ 3801 โทรสาร.02-247-3941
สมุนไพรอยู่ไฟ

ไม่มีความคิดเห็น: