วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประโยชน์ของมะรุม ตอนที่ 1ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสุจน์คุณค่าทางโภชนาการของใบมะรุม
มีดังต่อไปนี้:

ใบมะรุม

มีวิตามินซี มากกว่าส้ม 7 เท่า
มีแคลเซียม มากกว่านม 4 เท่า
มีไวตามินเอ มากว่าแครอท 4 เท่า
มีโปแตสเซียม มากว่ากล้วย 3 เท่า
มีโปรตีน มากกว่านม 2 เท่า

มะรุม เป็นไม้กลางบ้านของไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน
นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว ชาวอินเดียยังได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามี
คุณสมบัติในการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ได้ถึง 300 ชนิด

องค์การสหประชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะในการรักษาโรคขาดอาหารและอาการตาบอดซึ่งเกิดขึ้น
ในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเติบโตในประเทศด้อยพัฒนา เช่น กลุ่มประเทศ
ในแอฟริกาตอนใต้ และ ประเทศอินเดีย

กลุ่มองค์กรการกุศลหลายแห่งได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้
รวมทั้งในประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ จำนวน 25 ท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ทำการทดลองวิจัย โดยนำมารักษาผู้ป่วยโรคงูสวัด แม้แต่กลุ่มประเทศอื่น ๆ เช่น
อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน ก็หันมาให้ความสนใจ และทำการค้นคว้าอย่างเร่งด่วน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคเอดส์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ข้อมูลคร่าว ๆ จากแหล่งอ้างอิง

ข้อมูลต่อไปนี้ได้มาจากวารสารการค้นคว้าและวิจัยของแพทย์หลายแขนงที่
ประสบผลสำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น: