วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประโยชน์ ของ ชามะรุม (Moringa Oleifera)ไม้มะรุมเป็นไม้ที่ปลุกกลางบ้านของไทยที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน
นอกจากจะรับประทาน อร่อยแล้วชาวอินเดียก็ได้นำมะรุมไปทำการทดลอง
และเชื่อว่ามะรุมมีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ถึง 300 ชนิด

องค์การสหประชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าต้นมะรุมและวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการรักษา
โรคขาดอาหารและอาการตาบอด ซึ่งเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเติบโต ในประเทศด้อยพัฒนา
เช่น กลุ่มประเทศอาฟริกาตอนใต้ และ ประเทศอินเดีย

กล่มองค์การ การกุศลมากมายได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับต้นมะรุมมาก รวมทั้งประเทศไทย
กลุ่มนักศึกษาแพทย์จำนวน 25 ท่านจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้ทำการทดลองต้นมะรุมในการวิจัยที่จะ
นำมารักษา ผู้ป่วยด้วยโรคงูสวัด แม้แต่กลุ่มประเทศอื่น ๆ เช่นอังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, ญี่ปุ่น, จีน
ก็หันมาให้ความสนใจมะรุมเป็นอย่างมากและทำการค้นคว้าอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคเอสด์ และ อีกมากมาย

ประโยชน์คร่าว ๆ จากวารสารค้นคว้ามะรุมที่พอจะอ้างอิงได้มีดังต่อไปนี้

1. มะรุมใช้รักษาโรคขาดอาหารในเด็กทารกแรกเกิด ถึง 10 ขวบ และลดสถิติการเสียชีวิต พิการ และตาบอด
2. มะรุมใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานให้อยู่ในภาวะควบคุมได้ ทำให้สามารถลดการใช้ยาลงโดยความเห็ฯชอบ
และการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ผู้รักษาด้วย
3. มะรุมใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
4. มะรุมช่วยเพื่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ถ้าแม้ทานผลิตผลจากมะรุมในระหว่างตั้งครรภ
เด็กที่เกิดมาจะไม่ติดเชื่อ HIV นอกจากนี้ยังช่วยให้คนทั่ว ๆ ไป สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้
ถ้ารับประทานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง
5. มะรุมช่วยรักษาผู้ป่วยโรคเอสด์ให้อยู่ในภาวะควบคุมได้และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างคนทั่วไปได้ในสังคม
การรักษาโรคเอสด์ที่ประสบผลสำเร็จในกลุ่มประเทศอาฟริกา แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็กำลังอยู่ในภาวะทดลอง
6. ถ้ารับประทานมะรุมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็ง แต่ถ้าหากเป็นแล้วก็จะช่วยให้การ
รักษาพยาบาลง่ายขึ้น ในบางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของโรคร้ายได้ ถ้าใช้ควบคู่ไปกับยาแพทย์
แผนปัจจุบัน หากผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ำชามะรุมจะช่วยให้การแพ้รังสีฟื้นตัว
เร็วขึ้นและมีร่างการที่แข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น: