วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปริมาณนมที่ลูกต้องการในช่วงการให้อาหารเสริมตามวัยและชนิดของนมที่เหมาะสม

นม  ยังคงมีบทบาทสำคัญช่วยให้ลูกได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วนตลอดช่วงวัยเด็ก

ปริมาณที่เหมาะสม

ในช่วงเริ่มการให้อาหารเสริมตามวัยนั้นลูกควรได้นมวันละ 500-600 มิลลิลิตรจนถึงอายุครบขวบ หลังจากนั้นปริมาณที่ลูกต้องการจะเริ่มลดลงเหลือวันละราว 350 มิลลิลิตร
เมื่อลูกรับประทานอาหารแข็งได้มากขึ้นปริมาณนมที่เขาดื่มก็จะเริ่มลดลง อย่างไรก็ดีควรเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามปริมาณที่แนะนำ นอกจากนี้ยังช่วยลูกให้ทานอาหารเสริมได้โดยใช้วิธีผสมนมแม่หรือนมผงในอาหารเสริม เช่น อาหารธัญพืชหรือปรุงเป็นส่วนผสมในซอส

ชนิดของนมที่เหมาะสม

  • นมแม่ยังคงเหมาะสมสำหรับทารกในช่วงการเริ่มให้อาหารเสริม
  • ไม่ควรให้นมวัวเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กที่อายุยังไม่ครบ 12 เดือน เนื่องจากนมวัวมีธาตุเหล็กและวิตามินบางตัวในปริมาณน้อย แต่สามารถให้เด็กรับประทานนมวัวได้โดยนำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร
  • นมวัวที่ให้ลูกดื่มในช่วงหนึ่งขวบถึงสองขวบควรเป็นนมซึ่งมีไขมันเต็มส่วน ไม่ควรให้เด็กดื่มนมพร่องมันเนยจนกว่าจะอายุครบสองขวบ  และไม่ควรให้เด็กดื่มนมขาดมันเนยจนกว่าจะอายุครบห้าขวบ

ไม่มีความคิดเห็น: