วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

วางแผนการคลอด จะวางแผนอย่างไร

สมุดวางแผนการคลอดเป็นบันทึกสิ่งที่คุณแม่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงคลอดลูกหรือหลังคลอด
 • ห้องคลอดออกมีแบบฟอร์มให้กรอก หรืออาจเขียนในสมุดฝากครรภ์ก็ได้
 • ปรึกษากับสามีและพิจารณาทางเลือกแต่ละข้ออย่างถี่ถ้วน
 • ปรึกษากับผดุงครรภ์ เจ้าหน้าที่จะช่วยตอบข้อซักถามทุกอย่าง
 • การวางแผนการคลอดต้องพิจารณาร่วมกับประวัติสุขภาพของแม่ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีใช้ในห้องคลอด

ข้อมูลที่ควรระบุ

 • สถานที่คลอดบุตร
 • ผู้ที่จะอยู่ร่วมระหว่างการคลอด
 • วิธีการตรวจสอบสุขภาพทารก (ติดเซนเซอร์หรือใช้อุปกรณ์)
 • ต้องการที่จะยังเคลื่อนไหวได้
 • อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น เก้าอี้ปรับสภาพได้ หรือเสื่อรอง
 • วิธีการระงับปวด
 • ต้องการคลอดในน้ำหรือไม่
 • ความเห็นต่อการตัดขยายปากช่องคลอด (กรีดผิวหนังบริเวณฝีเย็บ)
 • ท่าที่จะใช้คลอดบุตร
 • มีความจำเป็นใดเป็นพิเศษ เช่น จำเป็นต้องรับประทานอาหารต่างจากปกติ
 • ต้องการอุ้มลูกทันทีที่คลอดหรือให้ทำความสะอาดตัวเด็กก่อน
 • ให้ใครตัดสายสะดือ
 • ต้องการให้ทารกได้วิตามินเคหลังคลอดหรือไม่ (ช่วยป้องกันปัญหาลิ่มเลือด)
 • จะให้นมลูกอย่างไร
การเจ็บครรภ์และคลอดบุตรนั้นกะเกณฑ์กันไม่ได้และอาจไม่ตรงตามแผนเสมอไป พยายามปล่อยวางและอย่าผิดหวังจนเกินไปหากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการคลอดที่วางไว้

ไม่มีความคิดเห็น: