วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

น้ำนมแม่และกระบวนการสร้างน้ำนม

กระบวนการสร้างน้ำนมแม่

...ในช่วงตั้งครรภ์
ภายหลังเดือนที่ 6 เต้านมจะเริ่มสร้างน้ำนมเหลืองซึ่งเป็นของเหลวรวบรวมไว้ด้วยสารอาหารที่จำเป็นทุกอย่างสำหรับทารกแรกคลอด ไม่ต้องวิตกหากยังมีน้ำนมไหลออกมาน้อย แม่อาจเตรียมแผ่นซับน้ำนมเผื่อไว้ใกล้มือ
...หลังคลอด 1-2 วัน
เต้านมจะยังคงสร้างน้ำนมเหลืองต่อหลังคลอด และอาจใช้เวลา 2-3 วันจึงจะมีน้ำนมแม่ไหลออกมา
น้ำนมเหลือง เป็นของเหลวสีจางซึ่งมีโปรตีนและภูมิคุ้มกันสูงและยังช่วยทารกถ่ายขี้เทา (อุจจาระเหนียวสีดำที่ถ่ายในช่วง 1-2 วันแรก) ไม่ต้องกังวลหากน้ำนมไหลเพียงครั้งละน้อย หากแม่คอยให้ทารกดูดนมทุกครั้งที่แสดงอาการหิวนมก็จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ำนมแม่ และทารกจะได้สารอาหารครบถ้วนตามความต้องการ
...หลังคลอด 2-4 วัน
เต้านมจะเริ่มใหญ่ขึ้นเนื่องจากเริ่มมีการสร้างน้ำนมแม่ น้ำนมแม่จะมีลักษณะขาวข้นกว่าน้ำนมเหลือง โดยน้ำนมแม่ประกอบด้วย
  • ‘น้ำนมส่วนหน้า' เป็นน้ำนมที่ไหลออกมาก่อนเพื่อบรรเทาความกระหายน้ำของทารก
  • ‘น้ำนมส่วนหลัง' เป็นน้ำนมที่ไหลออกมาภายหลัง น้ำนมส่วนนี้มีไขมันสูงเพื่อช่วยให้ทารกอิ่มท้อง
จำเป็นที่แม่จะต้องให้ทารกดูดนมจนกว่าจะพอใจ เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารและน้ำอย่างครบถ้วน

ไม่มีความคิดเห็น: