วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

สัมผัสการเคลื่อนไหวของทารก

สิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์

16-20 สัปดาห์

 • แม่ที่เคยมีลูกมาก่อนมักสัมผัสการดิ้นครั้งแรกของทารกราวสัปดาห์ที่ 16-18
 • แม่ท้องลูกคนแรกมักสัมผัสการดิ้นของทารกราวสัปดาห์ที่ 18-20 เนื่องจากยังไม่สามารถแยกแยะความรู้สึกได้
 • แม่มักรู้สึกคล้ายมีอะไรกระพืออยู่ในท้อง หรือคล้ายมีฟองอากาศเคลื่อนอยู่ในท้อง

20-26 สัปดาห์

 • การดิ้นของลูกจะรู้สึกได้ชัดขึ้น เด็กจะเริ่มต่อย เตะ หรือพลิกตัว
 • แม่จะเริ่มชินกับการดิ้นและกิจวัตรของทารก
 • แม่อาจสังเกตได้ถึงการดิ้นที่เป็นจังหวะ หรือการสะอึกของทารก
 • ทารกอาจผวาหากมีเสียงดังลั่น
 • ทารกบางคนอาจกระฉับกระเฉงเป็นพิเศษ และทารกทุกคนจะมีช่วงเวลาพักผ่อนสลับกับเคลื่อนไหว

27-40 สัปดาห์

 • ทารกจะดิ้นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ 26-32
 • บางครั้งทารกอาจดิ้นแรงจนแม่หายใจไม่ออกไปชั่วขณะ
 • ทารกจะดิ้นช้าลงเมื่อเริ่มโตจนคับรก
 • ทารกส่วนใหญ่จะกลับหัวลงในช่วงใกล้คลอด ทำให้แม่รู้สึกจุกเมื่อถูกทารกเตะบริเวณชายโครง

ควรแจ้งผดุงครรภ์เมื่อใด

 • แจ้งแพทย์หรือผดุงครรภ์หากกิจวัตรการดิ้นของลูกเริ่มเปลี่ยนไป
 • ตัดสินใจจากสัญชาติญาณ เพราะแม่เป็นผู้ที่รู้จักลูกของตัวเองดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: